ข้อมูลหน่วยงาน
แผนยุทธศาสตร์ ปี 2555-2559
แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2558
ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2557
แผนการดำเนินงานปี 2556
แผนการดำเนินงานปี 2560
รายงานผลการปฎิบัติงาน 2560
รายงานรายรับ-รายจ่ายปี 2559
งบแสดงฐานะการเงินปี 2559
มอบอำนาจการปฏิบัติราชการ
ข้อบัญญัติตำบล
ลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน
แผนอัตรากำลังสามปี
ประกาศประมวลจริยธรรม
ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2559
แผนการจัดหาพัสดุปี 2559
ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2557
รายงานผลการติดตามและประเมินผลปี 2559
ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานทบทวนภารกิจ
บริการประชาชน
แบบคำขอร้องทุกข์ ร้องเรียน
งานทะเบียนพาณิชย์
การชำระภาษี
แบบฟอร์มต่างๆ
มุมอาเซียน
แผ่นพับอาเซียน
รณรงค์การปั่นจักรยาน
ประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP
ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร
ประชาสัมพันธ์กลุ่มทำขนมบ้านโต๊ะนอ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวป่าโต๊ะกูแชร์
การจัดการน้ำเสีย
คู่มือสำหรับประชาชน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/06/2013
ปรับปรุง 23/04/2018
สถิติผู้เข้าชม 181220
Page Views 246145
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน

แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนที่มาขอรับบริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ดูผลโหวด
ยินดีต้อนรับสู่เวปไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ
ภาพกิจกรรม
งานกิจการสภา
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2560 28 ก.ย. 59
รายงานการประชุมสมัยสมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1/2559 30 พ.ค. 59
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2560 15 ก.พ. 60
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2559 15 ก.พ. 59
ประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2559 24 ต.ค. 59
ประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2559 26 พ.ค. 59
ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2559 06 ธ.ค. 59
ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2559 15 มิ.ย. 59
ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2559 15 ก.พ. 60
ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2559 28 ต.ค. 59
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (หน้า 1-3) 05 มี.ค. 61
งบหน้าสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.มะนังตายอ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 05 มี.ค. 61
ประกาศ อบต.มะนังตายอ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2561 05 มี.ค. 61
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 (หน้า 7-8) 02 เม.ย. 61
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 (หน้า 5-6) 02 เม.ย. 61
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 (หน้า 3-4) 02 เม.ย. 61
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 (หน้า 1-2) 02 เม.ย. 61
งบหน้าสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.มะนังตายอ ประจำเดือน มีนาคม 2561 02 เม.ย. 61
ประกาศ อบต.มะนังตายอ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 61 02 เม.ย. 61
ประกาศ อบต.มะนังตายอ เรื่อง กำหนด วันเวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง คก.เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต 15 ก.พ. 61
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ:: หมู่ที่ 5 ตำบลมะนังตายอ   อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส 96000
โทร. 073709711 โทรสาร. 073709711 
e-mail :: manangtayo2013@hotmail.com
26 July, 2013