ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การปลูกมะนาวในบ่อปูนซีเมนต์ ของกลุ่มเกษตรกรตำบลมะนังตายอ 
เจ้าของสูตรการปลูตมะนาวนายบ่อซีเมนต์ คือนายอับดุลรอแม เจ๊ะยิ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 62/1 หมู่ 5 ตำบลมะนังตายอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การทำปูนปั้นไม้เทียม ของนายมะซอรา อูมา ชาวบ้านบ้านจะแลเกาะ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ส่วนประกอบการทำ สมุนไพรลูกประคบ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การจัดทำสมุนไพรลูกประคบ โดยนางบือเสาะ เจ๊ะเด็ง ซึ่งเป็นหมอนวดภูมิปัญญาชาวบ้าน และได้จัดทำสมุนไพรลูกประคบ ตามสูตรที่ถ่ายทอดกันมา ซึ่งเป็นสมุนไพรที่สามารถหาได้จากท้องถิ่น