กฏหมายที่เกี่ยว
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 


เอกสารแนบ :

 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 119.57 KB
กฏหมายอบต.
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 185.84 KB
พรบ.การอำนวยความสะดวก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 103.36 KB
พรบ.บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี-2546
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 145 KB