มอบอำนาจการปฏิบัติราชการ
ประกาศมอบอำนาจการปฏิบัติราชการ
แนบท้ายประกาศมอบอำนาจการปฏิบัติราชการ
มอบอำนาจของนายกให้ปลัดปฎิบัติราชการแทน
แนบท้าบมอบ
เรื่องปลัดมอบอำนาจให้รองปลัด
เรื่องปลัดมอบอำนาจให้รองปลัด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 172.87 KB