ประกาศประมวลจริยธรรม
ประกาศประมวลจริยธรรม

ประกาศประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมือง (ฝ่ายบริหาร)

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 171.88 KB
ประกาศประมวลจริยธรรมฝ่ายบริหาร
  ประกาศประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมือง (ฝ่ายสมาชิกสภา)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 176.81 KB
ประกาศประมวลจริยธรรม
 ประกาศประมวลจริยธรรมข้าราชการการประจำ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 184.77 KB