แบบ สขร.1 ประจำปี 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลสารเกี่ยวกับผลพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9(8) เเห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประจำเดือน ตุลาคม 2565 
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 2565,09:56   อ่าน 6 ครั้ง