แบบ สขร.1 ประจำปี 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดใว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8)
(แบบ สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2565,11:22   อ่าน 21 ครั้ง