ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจูดแดง (อ่าน 221) 18 มิ.ย. 64
เรือง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้าง คสล. ม.5 สายบูเกะลือซง (อ่าน 291) 13 ก.ย. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ (อ่าน 285) 11 ก.ย. 62
ประกาศ อบต.มะนังตายอ เรื่อง กำหนด วันเวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง (อ่าน 419) 14 ธ.ค. 61
ประกาศ อบต.มะนังตายอ เรื่อง กำหนด วันเวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง (อ่าน 380) 27 พ.ย. 61
ประกาศ อบต.มะนังตายอ เรื่อง กำหนด วันเวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง (อ่าน 398) 27 พ.ย. 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง (อ่าน 300) 22 พ.ย. 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตกรีต หมู่ที่ 2 (อ่าน 216) 25 ก.ย. 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง ผลการจัดจ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 สายบือเเนเเล-ปลาวี (อ่าน 245) 25 ก.ย. 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาจัดจ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 (อ่าน 251) 25 ก.ย. 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง ผลการซื้อ/จัดจ้าง จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าเเละวิทยุ (โครงการติดตัั้งกล้องวงจรปิด CCTV (อ่าน 204) 14 ก.ย. 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าเเละวิทยุ (อ่าน 213) 14 ก.ย. 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าเเละวิทยุ (อ่าน 214) 14 ก.ย. 61
ส่งรายการผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาค 61 (หน้า 4-6) (อ่าน 195) 07 ก.ย. 61
ส่งรายการผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 61 (หน้า 1-3) (อ่าน 208) 07 ก.ย. 61
งบหน้าสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของอบต.มะนังตายอ เดือน สิงหาคม 2561 (อ่าน 229) 07 ก.ย. 61
ประกาศ อบต.มะนังตายอ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ส.ค 61 (อ่าน 302) 07 ก.ย. 61
ส่งรายการผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 61 (หน้า 3-4) (อ่าน 233) 07 ส.ค. 61
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 (หน้า 1-2) (อ่าน 214) 07 ส.ค. 61
ประกาศประชาสัมพันธ์ผลกาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 (อ่าน 223) 07 ส.ค. 61
ส่งรายการผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน (หน้า 5) (อ่าน 226) 13 ก.ค. 61
ส่งรายการผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน (หน้า 3-4) (อ่าน 282) 13 ก.ค. 61
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 (หน้า 1-2) (อ่าน 224) 13 ก.ค. 61
งบหน้าสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.มะนังตายอ ประจำเดือน มิ.ย. 2561 (อ่าน 278) 13 ก.ค. 61
ประกาศประชาสัมพันธ์ผลกาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (อ่าน 237) 13 ก.ค. 61
ส่งรายการผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบสขร.1 ) เดือน พ.ค. 61 (หน้า 3-4) (อ่าน 213) 07 มิ.ย. 61
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 (หน้า 1-2) (อ่าน 207) 07 มิ.ย. 61
งบหน้าสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.มะนังตายอ ประจำเดือน พ.ค. 2561 (อ่าน 237) 07 มิ.ย. 61
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 (หน้า 4-7) (อ่าน 235) 10 พ.ค. 61
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 (หน้า 1-3) (อ่าน 220) 10 พ.ค. 61