แบบ สขร.
ส่งรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 (3) (อ่าน 274) 06 ก.ย. 62
ส่งรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 (2) (อ่าน 328) 06 ก.ย. 62
ส่งรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 (อ่าน 282) 06 ก.ย. 62
ส่งรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 (อ่าน 286) 13 ส.ค. 62
ส่งรายการผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 (อ่าน 315) 05 พ.ค. 62
ส่งรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (เเบบ สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (อ่าน 183) 08 มี.ค. 62
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มกราคม 2562 (อ่าน 192) 12 ก.พ. 62
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2561 เเบบ สขร1 (อ่าน 184) 02 ม.ค. 62
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (เเบบ สขร1.) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 (อ่าน 192) 07 ธ.ค. 61
สงรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (เเบบ สขร.1) (อ่าน 205) 22 พ.ย. 61