ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ ทำการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สายกูเเบบาเดาะ-สี่เลน ตำบลมะนังตายอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (อ่าน 275) 20 ส.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ ทำการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายบ้านเเบเซะ ตำบลมะนังตายอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (อ่าน 337) 13 ก.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ ทำการตรวจรับงานจ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 สายหมอชาติ-โรงเรียนโคกเเมเเน-เจ๊ะยง สายบ้านปะจู หมู่ที่ 5 ตำบละนังตายอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส (อ่าน 206) 29 พ.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ ทำการตรวจรับงานจ้างโครงกาแอสฟัลติกคอนกรีต สายเปาะซูดอเลาะ หมู่ที่ 1 ตำบละนังตายอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส (อ่าน 390) 29 พ.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ ทำการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 สายกูโบร์สนาตง-ดอฮะ ตำบลมะนังตายอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (อ่าน 322)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ ทำการตรวจรับงานจ้างโครงการรก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 สายโต๊ะอิหม่าม-กูโบร์โต๊ะนอ ตำบลมะนังตายอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (อ่าน 272)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ ทำการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สายบ้านจูมิ ตำบลมะนังตายอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (อ่าน 196)