ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจูดแดง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจูดแดง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 211) 18 มิ.ย. 64
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำอาหารเเละขนม ประจำปี (อ่าน 269) 30 เม.ย. 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) (อ่าน 204) 28 เม.ย. 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) (อ่าน 203) 28 เม.ย. 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ ทำการตรวจรับงานจ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปะจู หมู่ที่ 5 ตำบละนังตายอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส (อ่าน 298) 16 เม.ย. 64
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำอาหารเเละขนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สำนักปลัด) (อ่าน 201) 01 เม.ย. 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนน ม.5 สายจูมิ-กูเเบบาเด๊าะ ตำบลมะนังตายอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (อ่าน 105) 25 มี.ค. 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนน หมู่ที่ 5 สายจูมิ-กูเเบบาเดาะ ตำบละนังตายอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส (อ่าน 114) 25 มี.ค. 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการถมดินปรับพื้นที่สนามกีฬา ม.2 บ้านบือเเน ตำบลมะนังตายอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (อ่าน 126) 24 มี.ค. 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการถมดินปรับพื้นที่สนามกีฬา ม.2 บ้านบือเเน ตำบลมะนังตายอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (อ่าน 111) 24 มี.ค. 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุกเบิกถนน ม.7 สายลูโบ๊ะนาเเซ-กูโบร์กลูแป ตำบลมะนังตายอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส (อ่าน 117) 23 มี.ค. 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง ซื้อยาเเละเวชภัณฑ์ตามโครงการจัดระบบการเเพทย์ฉุกเฉินประจำตำบลมะนังตายอ ประจำปีงบประมาณ 2564 (อ่าน 114) 23 มี.ค. 64
ประกาศ อบต.มะนังตายอ เรื่อง เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ3 2564 (อ่าน 140) 16 มี.ค. 64
ประกาศ อบต.มะนังตายอ เรื่อง เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ3 2564 (อ่าน 121) 16 มี.ค. 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 112) 18 ก.พ. 64
สนามกีฬาในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 121) 18 ก.พ. 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 115) 18 ก.พ. 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์ )(สำนักปลัด) (อ่าน 123) 18 ก.พ. 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง ประกาศผู้เสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน) สำนักปลัด (สำนักปลัด) (อ่าน 121) 18 ก.พ. 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (อ่าน 121) 28 ม.ค. 64
รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อ่าน 111) 28 ม.ค. 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ ทำการตรวจรับงานจ้างโครงการต่อเติมอาคารห้องเก็บพัสดุ หมู่ที่ 5 ตำบละนังตายอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส (อ่าน 119) 20 ม.ค. 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเเละซ่อมเเซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บจ 7566 นราธิวาส (อ่าน 134) 19 ม.ค. 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง ซ่อมเเซมครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ (สำนักปลัด) (อ่าน 136) 29 ธ.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง จ้างซ่อมเเซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-50-0010 (กองการศึกษา) (อ่าน 136) 29 ธ.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมทรัพย์สินรถพยาบาลฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน นข 1488 นราธิวาส (อ่าน 145) 21 ธ.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง จ้างเหมาจัดทำเว็บไซค์ (สำนักปลัด) (อ่าน 184) 05 พ.ย. 63