ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ (จัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการอบรมให้ความรู้การคัดเเยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2565 (กองสาธารณสุขฯ) (อ่าน 39) 30 ส.ค. 08
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบูเกะลือซง หมู่ที่ 5 (อ่าน 46) 21 ก.ย. 65
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโต๊ะเเมเเน ม.4 ตำบลมะนังตายอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (อ่าน 34) 12 ก.ย. 65
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะเเละขนส่ง (รถบรรทุกขยะ) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน (อ่าน 38) 08 ก.ย. 65
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) (อ่าน 42) 31 ส.ค. 65
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการอบรมให้ความรู้การคัดเเยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2565 (กองสาธารณสุขฯ) (อ่าน 45) 30 ส.ค. 65
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายกรายี-เขากง หมู่ที่ 5 (อ่าน 23) 18 ส.ค. 65
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเปาะซูดอเลาะ หมู่ที่ 1 (อ่าน 29) 16 ส.ค. 65
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบูเกะลือซง หมู่ที่ 5 (อ่าน 24) 16 ส.ค. 65
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายกูวิง-ทำเนียบ หมู่ที่ 1 (อ่าน 25) 16 ส.ค. 65
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโต๊ะดอ ม.3 ตำบลมะนังตายอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (อ่าน 29) 11 ส.ค. 65
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโต๊ะเเมเเน ม.4 ตำบลมะนังตายอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (อ่าน 23) 11 ส.ค. 65
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะเเละขนส่ง (รถบรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน (อ่าน 23) 12 ก.ค. 65
บอร์ดประชาสัมพันธ์ อบต.มะนังตายอ ประจำปีงบประมาณ 2565 (อ่าน 75) 20 พ.ค. 65
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกเเละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 (อ่าน 57) 06 พ.ค. 65
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขฯ) (อ่าน 71) 27 เม.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องเเต่งกาย (กองสาธารณสุขฯ) (อ่าน 92) 27 เม.ย. 65
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรือง กำหนด วัน เวลา สถานที่ ทำการตรวรรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายสามเเยกบือเเนกาหยี ตำบลมะนังตายอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (อ่าน 68) 27 เม.ย. 65
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตาอ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ ทำการตรวจรับงานจ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตหมู่ที่ 5 สายบ้านมามะ ตำบลมะนังตายอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (อ่าน 73) 27 เม.ย. 65
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ ทำการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สายต่อเนื่องเปาะซูรง-ลูโบ๊ะ ตำบลมะนังตายอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (อ่าน 54) 27 เม.ย. 65
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ ทำการตรวจรับงานจ้างโครงการถมดินปรับพื้นที่บริเวณ อบต.มะนังตายอ หมู่ที่ 5 บ้านสุไหงบาลา ตำบลมะนังตายอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (อ่าน 56) 27 เม.ย. 65
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) (อ่าน 43) 17 มี.ค. 65
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ภายในเขตตำบลมะนังตายอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สำนักปลัด) (อ่าน 54) 15 มี.ค. 65
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำเเละวางท่อภายในตำบลมะนังตายอ หมู่ที่ 1 บ้านมะนังกาหยี หมู่ที่ 6 บ้านจูดแดง ตำบลมะนังตายอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (อ่าน 55) 11 มี.ค. 65
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง (รถกู้ชีพ) หมายเลขทะเบียน นข 1488 นราธิวาส (กองสาธารณสุขฯ) (อ่าน 55) 11 มี.ค. 65
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะเเละขนส่ง (กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม) (อ่าน 54) 11 มี.ค. 65
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะเเละขนส่ง (กองสาธารณุขเเละสิ่งเเวดล้อม) (อ่าน 54) 11 มี.ค. 65
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-0072 (กองช่าง) (อ่าน 54) 11 มี.ค. 65
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สายบ้านมามะ ตำบลมะนังตายอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (อ่าน 54) 03 มี.ค. 65
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายสามเเยกบือเเนกาหยี ตำบลมะนังตายอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (อ่าน 54) 03 มี.ค. 65