รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2565 ตามไตรมาส
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565 (ผด.3) งวดที่ 1 ชุดที่ 2 (อ่าน 78) 05 เม.ย. 65
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565 (ผด.3) งวดที่ 1 (อ่าน 70) 05 เม.ย. 65
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรือง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ .2565 (ผด.3) งวดที่ 1 ชุดที่ 1 (อ่าน 124) 05 เม.ย. 65