ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ ประจำปีงบประมาณ 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1 กฐ 8384 นราธิวาส (กองคลัง) (อ่าน 7) 10 ต.ค. 65
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทเว็บไซด์ประชาสัมพันธ์ อบต.มะนังตายอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สำนักปลัด) (อ่าน 8) 04 ต.ค. 65
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของราชการ (อ่าน 10) 03 ต.ค. 65
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชือเพลิงของราชการ (อ่าน 10) 30 ก.ย. 65