งานกิจการสภา
ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนฯประจำปี 2564 (อ่าน 83) 19 พ.ค. 65
ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 (อ่าน 260) 30 ต.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 (อ่าน 218) 25 ต.ค. 62
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562 (อ่าน 204) 10 ต.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 (อ่าน 290) 10 ส.ค. 62
การประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอสมัยสามัญสมัย 2 ครั้งที่ 1/2562 (อ่าน 283) 05 ส.ค. 62
ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 (อ่าน 224) 05 ส.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 (อ่าน 278) 01 ส.ค. 62
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 (อ่าน 318) 26 ก.ค. 62
ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 (อ่าน 267) 13 มิ.ย. 62
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 (อ่าน 272) 07 มิ.ย. 62
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 (อ่าน 194) 27 พ.ค. 62
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2562 (อ่าน 194) 13 ก.พ. 62
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 (อ่าน 204) 11 ก.พ. 62
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562 (อ่าน 210) 25 ม.ค. 62