งานกิจการสภา
ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนฯประจำปี 2564 (อ่าน 48) 19 พ.ค. 65
ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 (อ่าน 223) 30 ต.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 (อ่าน 186) 25 ต.ค. 62
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562 (อ่าน 173) 10 ต.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 (อ่าน 250) 10 ส.ค. 62
การประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอสมัยสามัญสมัย 2 ครั้งที่ 1/2562 (อ่าน 252) 05 ส.ค. 62
ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 (อ่าน 189) 05 ส.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 (อ่าน 247) 01 ส.ค. 62
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 (อ่าน 285) 26 ก.ค. 62
ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 (อ่าน 233) 13 มิ.ย. 62
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 (อ่าน 242) 07 มิ.ย. 62
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 (อ่าน 166) 27 พ.ค. 62
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2562 (อ่าน 166) 13 ก.พ. 62
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 (อ่าน 177) 11 ก.พ. 62
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562 (อ่าน 179) 25 ม.ค. 62