สมาชิกสภาอบต.

นายมะตอลา มะเด็ง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายเจ๊ะเล๊าะ อาแว
รองประธานสภาอบต.ฯ

นายอัฟฟาน แวสือแม
เลขานุการสภาอบต.

นายมะตอเฮ อาแวบือซา
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 2

นายแวรุสลัม วาเล๊าะ
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 5

นายมะนูซี มูซอ
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 6

นายอารีเปง ยานา
สมาชิกสภาอบต. ม.4